BRAINPORT ASSEMBLY is anders dan andere bedrijven.

Wij  maken 25% van onze gerealiseerde winst over aan de onafhankelijke Stichting Brainport Assembly. De stichting ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling van mensen die actief hebben meegewerkt aan het behalen van ons ondernemingsresultaat.

De stichting BRAINPORT ASSEMBLY ondersteunt drie doelen;

  • De ontwikkeling en aankoop van methodes om medewerkers te trainen en op te leiden in het WE’CARE programma. Medewerkers kunnen via WE’CARE aanvragen doen voor aanvullende persoonlijke ontwikkeling, ook als die niets met hun functie te maken heeft.
  • BRAINPORT ASSEMBLY in staat stellen medewerkers in hun dagelijkse werk te begeleiden (job coaching).
  • Sociale projecten van klanten steunen die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid van hun eigen medewerkers. Klanten kunnen via een projectformulier een financiële bijdrage aanvragen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende belanghebbenden bij Brainport Assembly. Het bestuur beoordeelt aanvragen en ziet er op toe dat het geld op de juiste manier wordt beheerd en besteed.