Brainport Assembly behaalt economisch en maatschappelijk rendement. Ons werk wordt tegen marktconforme tarieven uitgevoerd door mensen met een beperkte arbeidsinzet.

Brainport Assembly is een sociale onderneming die onderdelen monteert en assembleert voor de maakindustrie in de regio Eindhoven. We spelen in op de verplichting in de Participatiewet dat een bepaald percentageĀ vanĀ het personeelsbestand van elke onderneming ingevuld moet zijn met mensen die nu een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.